23-12-2015_999_konst
O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
07.10.2016
13-12-2015_21_tikuvchilik3
Liboslar dizayni to’garagi
07.10.2016

Bolalar uchun ingliz tili (V. Skulte)

01-01-2016_294_ingliz_tili_bolalarga

Hajmi: 2 mb Format: pdf

Avtor: V. skulte

V. Skultening ushbu ommabop kitobi — ingliz tilini tez va oson o’zlashtirishni istagan bolalar hamda katta yoshdagi kishilar uchun bebaho qo’llanmadir. Metodik ko ‘rsatmalar bilan to’ldiriIgan ushbu nashr ingliz tilini o’rganuvchilarga mustaqil ravishda, hamda o ‘qituvchi bilan mashg’ulot olib borish imkonini beradi.
Maqola www.aql.uz  saytidan olindi,

ingliz_tili_bolalarga (1.6 Mb)